ញញួរ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ

ការបញ្ចេញសំលេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ និងសទ្ទតា ញញួរ
ឡាតាំងយានកម្ម ñɔñuə
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /ɲɔɲuə/


នាម

ញញួរ

  1. អន្លូង​ក្បាល​ស្វា​តូច​ធ្វើ​ដោយ​ដែក ជា​ប្រដាប់​សម្រាប់​ជាង​ទង, ជាង​ដែក, ជាង​ឈើ ។