ញញែម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ប. ) ពាក្យ​បរិវារ​សម្រាប់​និយាយ​ផ្សំ​នឹង​ពាក្យ​ញញឹម : ញញឹម​ញញែម គឺ​ញញឹម​ព្រាយ​ៗច្រើន​ដង​ក្រឡេក​នាយ​អាយ ។