ដង្កោពេន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំព្រៃខ្ពស់