ដង្កោ​ខ្មោច

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ឈើ​មួយ​ប្រភេទ ស្លឹក​ស្រដៀង​នឹង​ដង្កោ ផ្លែ​តូច​ៗ មាន​រស​ចត់ ។