ដង​ព្រៃ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ជួរ​ព្រៃ​ឬ​តួ​បណ្ដោយ​ព្រៃ : ដើរ​កម្សាន្ត​តាម​ដង​ព្រៃ (បា. វន​សណ្ឌ) ។