ដណ្ដឹង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) សាក​សួរ​ឲ្យ​ដឹង ។ ធ្វើ​របៀប​ចង​ពន្ធ, ចង​ស្ពាន​មេត្រី ក្នុង​ការ​ផ្សំផ្គុំ​កូន​ប្រុស​ស្រី មុន​រៀប​មង្គល​ការ​អាពាហ៍ពិពាហ៍ : ដណ្ដឹង​កូន​ក្រមុំ ដើម្បី​កូន​កំលោះ ។