ដាច់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ

ការបញ្ចេញសំលេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ និងសទ្ទតា ដាច់
ṭāc´
ឡាតាំងយានកម្ម dac
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /ɗac/


កិរិយាសព្ទ

ដាច់

  1. ឃ្លាត​ពី​គ្នា, ផុត​ពី​គ្នា មិន​ជាប់​គ្នា​វិញ ។