ដាច់ព្រ័ត្រ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំបវេល