ដារ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. សំ. បា. ( ន. ) (តារ “ដំណើរ​ឆ្លង, ការ​ឆ្លង”) ឈ្មោះ​បុណ្យ​តូច​ម្យ៉ាង​ក្នុង​ពុទ្ធ​សាសនា ជា​បុណ្យ​ទក្ខិណានុប្បទាន, ទាយក​និមន្ត​ព្រះ​ភិក្ខុ​សង្ឃ​សូត្រ​សត្តប្បករណាភិធម្ម និង​តិរោកុឌ្ឌសូត្រ ហើយ​គេ​រាប់​បាត្រ​រួច ឧទ្ទិស​ចំណែក​បុណ្យ ជូន​ទៅ​បុព្វបេតបុគ្គល​ដែល​ចែក​ឋាន​ទៅ​កាន់​បរលោក​ហើយ : ធ្វើ​បុណ្យ​ដារ, និមន្ត​លោក​ដារ ។
  2. ឃុំនៃស្រុកមេមត់
  3. ឃុំនៃស្រុកកំពង់លែង
  4. ភូមិនៃឃុំដារ
  5. ឃុំនៃស្រុកចិត្របុរី
  6. ភូមិនៃឃុំដារ
  7. ភូមិនៃឃុំចំរើន