ដាលីយ៉ា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ផ្កាមានពណ៌ស្វាយ