ដីដុះក្រោម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំព្រែកប្រសព្វ