ដីប្លី

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ឈ្មោះ​វល្លិ​ឡើង​ជន្លង់​មួយ​ប្រភេទ (ពួក​ម្រេច) ផ្លែ​មូល​ទ្រវែង មាន​រស​ជាតិ​ហឹរ សម្រាប់​ប្រើ​ជា​ថ្នាំ​ក្ដៅ ឬ​ជា​គ្រឿង​សម្ល, ច្រើន​ដាំ​ឲ្យ​វារ​តោង​ឡើង​ឈើ​ស្រស់ ។ Piper retrofractum Vahl