ដីលែង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ដី​ម៉ដ្ឋ​ផង់​ដូច​ម្សៅ ព័ណ៌​ក្រហម​ក្រមៅ ស្រដៀង​គ្រាក់​ខ្នុរ សម្រាប់​លាយ​ជា​ថ្នាំ​លាប​ជញ្ជាំង​ផ្ទះ​ជាដើម ។ វត្ថុ​នេះ បព្វជិត​អាច​យក​ទៅ​លាយ​ធ្វើ​ជា​ទឹក​អម្ចត់​ជ្រលក់​ចីវរ​បាន ។