ដឹស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ឈ្មោះ​វល្លិ​មួយ​ប្រភេទ ស្លឹក​ធំ​ៗ, មាន​ផ្កា​ក្រអូប, មាន​មើម​ស្រដៀង​នឹង​ក្ដួច, មើម​នោះ បើ​យក​មក​ចិត​ជា​ចំណិត​ៗ កកង ហើយ​ត្រាំ​ទឹក​ឲ្យ​សោះ​អស់​រស​ជាតិ​ដើម​ចេញ អាច​ប្រកប​ប្រើ​ធ្វើ​ជា​អាហារ​បាន​ក្នុង​ទុព្ភិក្ខកាល ។