ដុត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ធ្វើ​ឲ្យ​ក្ដៅ, ធ្វើ​ឲ្យ​ឆេះ​ដោយ​ភ្លើង : ដុត​គំនរ​សំរាម, កុំ​ដុត​ព្រៃ ។ ធ្វើ​ឲ្យ​ក្ដៅ​ចិត្ត​ដោយ​អាការ​ណា​មួយ : ពី​យប់​មិញ វា​មក​ដុត​ឯង​ទៀត​ ។ ប្រើ​ជា គុ. ក៏​បាន : ត្រី​ដុត, ដំឡូង​ដុត, ត្រី, ដំឡូង​ដែល​គេ​ដុត​ហើយ ។