ដូងព្រះ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( ន. ) វល្លិ​មាន​ផ្កា​តូច​ៗ សម្បុរ​លឿង​ទុំ, មាន​ផ្លែ​បរិភោគ​បាន។ មាន​ដូង​ព្រះ​១​ប្រភេទ​ទៀត​មាន​ដើម, ធាង, ស្លឹក​ស្រដៀង​នឹង​លម៉ើ តែ​ស្រួច​រឹង ដើម​ទាប​ៗ មាន​ផ្លែ​បរិភោគ​បាន (អ្នក​ស្រុក​ខ្លះ​ហៅ ដូង​ទន្សាយ) ។
  2. ភូមិនៃឃុំអញ្ចើម
  3. ភូមិនៃឃុំដូនស