ដូនជី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) យាយ​ជី គឺ​ឧបាសិកា​ដែល​កោរ​សក់​ស្លៀក​ដណ្ដប់​សំពត់​ស ឬ​សំពត់​លឿង កាន់​សីល ១០ ជា​និច្ច (ច្រើន​តែ​ស្រ្តី​ចាស់​ៗ, តែ​ទោះ​បី​ស្រ្តី​នៅ​ក្មេង​ក៏​ដោយ បើ​ប្រព្រឹត្ត​កាន់​វត្ត​ប្រតិបត្តិ​ដូច្នេះ ក៏​ហៅ ដូន​ជី ដែរ) ។