ណង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

មកពីពាក្យសៀមថា หนอง