ណាត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំលេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ សៀម នាថ

នាមចំពោះ[កែប្រែ]

  1. ឈ្មោះ