ណារិន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំលេង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ទំរង់ឆ្លាស់[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំលេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ សៀម นรินทร์ (‘‘នរិន្ទ្រ៍’’)។[១]

នាមអសាធារណ៍[កែប្រែ]

ណារិន

  1. ឈ្មោះបុរសខ្មែរ ត្រាប់តាមសូរ ឈ្មោះសៀម นรินทร์
  2. ឈ្មោះនារីខ្មែរ ត្រាប់តាមសូរ ឈ្មោះសៀម นรินทร์

បំនកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]