ណារិន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

មកពីពាក្យ សៀម นรินทร์ នរិន្ទ្រ៍