ណូឌូល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

nodule ដុំពកបេនីញនៃជាលិកាដែលមានរាងមូលតូចៗ ក្រឡាប់ចុះឡើងនៅពេលយើងស្ទាប ជាពិសេស ដុំពកបេនីញនៃជាលិកាក្រពេញឡាំផ្វ៍ (glande lymphatique)។