ណូរី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ឈ្មោះ​បក្សី​មួយ​ប្រភេទ រូប​ស្រដៀង​នឹង​សេក​សោម តែ​មាន​សម្បុរ​ក្រហម ។ នោរី