តក់ក្រហល់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ឬ កិ. វិ. ) ដែល​ប្រញាប់​រួសរាន់​ពេក, ដែល​អន្ទះអន្ទែង​ស្ទុះស្ទា​ឡេះឡះ​ដូច​ជា​ក្រហល់​ក្រហាយ​ខ្លាំង : ដំណើរ​តក់​ក្រហល់; ត្រូវ​ធ្វើ​ការ​នេះ​សន្សឹម​ៗ តាម​សម្រួល កុំ​ឲ្យ​តក់​ក្រហល់​ពេក ។