តក្ក​វិទូ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ត័កកៈ-- បា.; សំ. ( ន. ) (តក៌វិទ៑) ដូច​គ្នា​នឹង តក្កវិញ្ញូ ដែរ ។