តង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ឈ្មោះ​ល្បែង​បៀ​មួយ​ប្រភេទ : បៀ​តង ។