តង្កៀប​ក្ដាម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

តង់-កៀប-- ( ន. ) ជើង​ធំ​របស់​ក្ដាម​មាន​តង្កៀប​កៀប​បាន ។ ឈ្មោះ​ឈើ​មួយ​ប្រភេទ មាន​ផ្លែ​ល្អិត​ៗ ជា​ចង្កោម​ៗ ប្រើ​ជា​ម្ជូរ ។