តណ្ហា​ទាស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

បា. ( ន. ) ខ្ញុំ​នៃ​តណ្ហា, បាវព្រាវ​របស់​តណ្ហា : មនុស្ស​បុថុជ្ជន​ទាំងអស់ សុទ្ធ​តែ​ជា​តណ្ហា​ទាស (ព. ពុ.) ។ --ទាសៈ