តតេះតតោះ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ត៏--ត៏-- ( កិ. ឬ កិ. វិ. ) តេះតោះ​រឿយ​ៗ​មិន​លែង : រក​ស៊ី​តតេះតតោះ​សោះ​តែ​នៅ​ស្ងៀម ។