តបៈ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

តៈប៉ៈ ឬ តៈបះ សំ.; បា. ( ន. ) (តបស៑ > តបះ; តប) ការ​ប្រព្រឹត្ត​កាន់​វត្ត​យ៉ាង​តឹង​ដើម្បី​ធ្វើ​កាយ​និង​ចិត្ត​ឲ្យ​ស្ងប់ ។ ពាក្យ​នេះ​មាន​ន័យ​ច្រើន​យ៉ាង​ទៅ​ទៀត​គឺ ការ​ប្រព្រឹត្ត​រក្សា​ឧបោសថ​សីល តាម​កាល​កំណត់ ដែល​ត្រូវ​រក្សា​ព្រម​ទាំង​ការ​រក្សា​ប្រជាជន​ឲ្យ​បាន​សេចក្ដី​សុខ​ស្រួល ហៅ​ថា តបះ របស់​ក្សត្រិយ៍​ជា​ម្ចាស់​ផែន​ដី; ការ​ប្រព្រឹត្ត​ខំ​ប្រឹង​សិក្សា​វេទមន្ត​ព្រម​ទាំង​កាន់​វត្ត​ប្រតិបត្តិ​តាម​សណ្ដាប់​របស់​ពូជ​ព្រាហ្មណ៍ ហៅ​ថា តបះ របស់​ពួក​ព្រាហ្មណ៍; ការ​ប្រព្រឹត្ត​ធ្វើ​ទាន​រក្សា​សីល​តាម​កម្លាំង​សទ្ធា និង​ធនធាន ហៅ​ថា​តបះ របស់​ប្រជាជន​ទាំងពួង; ការ​ប្រព្រឹត្ត​បរិភោគ​តែ​ផ្លែ​ឈើ​និង​មើម​ផ្សេង​ៗ ហៅ​ថា តបះ របស់​តាបស, ឥសី; ការ​ប្រព្រឹត្ត​កាន់​វត្ត​យ៉ាង​តឹង​ ធ្វើ​ខ្លួន​ឲ្យ​លំបាក​ហួស​ប្រមាណ មាន​ការ​ប្រព្រឹត្ត​តម​មិន​ស្លៀក​ដណ្ដប់, មិន​ដេក​លើ​គ្រឿង​ក្រាល ដេក​ផ្ទាល់​តែ​លើ​ផែន​ដី​ជាដើម ហៅ​ថា តបះ របស់​និគ្រន្ថ​តិរ្ថិយ​ចំ​ពួក​ខ្លះ ។ល។ តបះ​