តប់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) វាយ​ដោយ​ដៃ​ក្ដាប់ : តប់​ត្រូវ​មួយ​ដៃ ។