តប់ប្រមល់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--ម៉ល់ ( កិ. ) ព្រួយ​ចិត្ត, ចង្អៀត​ចង្អល់​ចិត្ត, អផ្សុក​ធុញទ្រាន់ : ថ្ងៃ​នេះ​ខ្ញុំ​ដូច​ជា​តប់ប្រមល់ រក​គិត​អ្វី​មិន​លេច​សោះ; ថ្ងៃ​នេះ​តប់​ប្រមល់ ដោយ​អំពល់​ព្រោះ​តែ​អូន មេ​បង​ដូច​មេ​ប្អូន វា​សណ្ដូន​ឯង​ឲ្យ​លង់ ។ តប់​ប្រមល់​តប់​ពុទ្ធោ (ព. សា.) តប់​ប្រមល់​ទាល់​គំនិត នឹក​រក​ព្រះ​ពុទ្ធ​គុណ​ពុំ​ឃើញ : ខ្ញុំ​ព្រួយ​ចិត្ត​ណាស់ តប់​ប្រមល់​ទល់​ពុទ្ធោ​អស់​ទៅ​ហើយ ! (ប្រើ​ក្លាយ​មក​ពី តប់​កមល ម. ព. នោះ​ទៀត​ផង) ។