តម្កុំតម្កើង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) លើក, សរសើរ ឲ្យ​ថ្កុំថ្កើង : តម្កុំតម្កើង​កូន​ឲ្យ​ទាល់​តែ​ឡើង​ចិត្ត​ឡើង​ចាង ច្រងេងច្រងាង​ខូច​អស់ ។