តម្បារ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ប្រដាប់​សម្រាប់​ត្បារ : តម្បារ​ត្រចៀក ។