តម្បុត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ប្រដាប់​ធ្វើ​ដោយ​ឫស្សី, ឈើ​ឬ​ដែក​សម្រាប់​ត្បុត : ត្រី​អាំង​មួយ​តម្បុត ។