តម្បៀត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ប្រដាប់​សម្រាប់​ត្បៀត​អ្វី​ៗ : តម្បៀត​ត្នោត​ញី មាន​សណ្ឋាន​មូល​ផ្សេង​គ្នា​ពី​គំនាប​ត្នោត​ឈ្មោល ។