តម្ពក់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ប្រដាប់​ធ្វើ​ដោយ​ដែក ឬ​ឈើ ឫស្សី​ជាដើម មាន​ចុង​រាង​ខ្វេរ​ឬ​ខុប​សម្រាប់​ថ្ពក់​ទាញ​អ្វី​ៗ : តម្ពក់​រនាស់ ។ (ធ្លាប់​ប្រើ​ជា ទំពក់ មក​យូរ​ហើយ ប៉ុន្តែ​ដោយ​អនុលោម​តាម​ពាក្យ​ថា ថ្ពក់ គួរ​ប្រើ​ជា​ តម្ពក់ វិញ ទើប​ត្រឹម​ត្រូវ​តាម​វេយ្យាករណ៍​ខ្មែរ) ។