តម្រាស់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

តំ-រ៉ាស់ ( ន. ) វាចា​របស់​ក្សត្រ​ទ្រង់​រាជ្យ​ដែល​ត្រាស់​ចេញ​ទៅ (រ. ស.) : ព្រះ​រាជ​តម្រាស់, ទ្រង់​មាន​ព្រះ​តម្រាស់; ព្រះ​ពុទ្ធ​តម្រាស់ ។