តយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) បំពង់​មាន​សណ្ឋាន​ជម​ប្រួម​ចុង សម្រាប់​ដង​ថ្នាំ​ត្រាំ​ច្រក​គោ, ក្របី, សេះ, ជាដើម ឬ​សម្រាប់​ដាក់​ទឹក​ជម្រះ​អាចម៍ ( ហៅ​តាម​ទម្លាប់​ស្រុក; ច្រើន​ហៅ បំពង់​ច្រក​ថ្នាំ, បំពង់​ជម្រះ) ។ (រង្វាស់រង្វាល់) ប្រដាប់ឬឧបករណ៍ធ្វើពីបំពង់ឫស្សី ប្រើសម្រាប់វាល់វត្ថុរាវ ហើយដែលមានចំណុះ ១/៤ លីត្រ ឬ ១/២ លីត្រ។ ឧ. ទឹកត្នោតជូរឬផ្អែមពីរតយ។