តាកែប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំអញ្ចើម