តាកែវក្រោម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំបឹងកន្ទួត