តាងរ៉ាង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ដែល​រង្វើល​ៗ ប៉ើងរ៉ើង មិន​រាប​ទាប : ប្រដឹស​តាងរ៉ាង ។