តាំង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) តម្កល់, ដាក់​ឲ្យ​ជា​របៀប, ចាប់​ផ្ដើម​ធ្វើ, ឋិត​នៅ, ផ្គត់ផ្គង់​អាត្មា, ផ្ចង់...។ តាំង​ខ្លួន ផ្គត់ផ្គង់​ខ្លួន​ឲ្យ​មាន​ផ្ទះ​លំនៅ ទ្រព្យ​ធន កេរ្តិ៍​ឈ្មោះ...។ តាំង​ងារ ឲ្យ​ងារ ។ តាំង​ចិត្ត ផ្ចង់​តម្រង់​ចិត្ត, ផ្គង​ចិត្ត​ ។ តាំង​តុ ដាក់​របស់​ផ្សេង​ៗ​ជា​របៀប​មាន​លំអ សម្ងាច​ឲ្យ​មហា​ជន​មើល ។ តាំង​ទ័ព កជា​កង​ទ័ព ។ តាំង​ធម៌ ចាប់​ផ្ដើម​សូត្រ​ធម៌​ចេញ​ថា​មុន​គេ ។ តាំង​ធ្វើ ចាប់​ធ្វើ ។ តាំង​ភ្នាល់ ផ្ដើម​ការ​ភ្នាល់​គ្នា​ដោយ​ដាក់​ក្រយា​តំណាំង ។ តាំង​របស់ ដាក់​របស់​សម្ងាច​ឲ្យ​មហា​ជន​មើល ។ តាំង​ស្មារតី ផ្ចង់, ប្រុង​ស្មារតី ។ តាំង​ហាង បង្កើត​ហាង​ដាក់​ទំនិញ​លក់ ។ល។

( ន. ) តុ​តូច​ទាប សម្រាប់​អង្គុយ​ឬ​ថ្កល់​អ្វី​ៗ : តាំង​តម្កល់​សៀវភៅ; គ្រែ​តាំង (គ្រែ​និង​តាំង) ។

( ន. ) ទួល​ក្នុង​ដង​ព្រៃ; លុះ​ចំណេរ​កាល​ត​មក​គេ​កាប់​ឆ្ការ​ព្រៃ គាស់​រាន ធ្វើ​ជា​ភូមិ​លំនៅ ឬ​គេ​កសាង​ជា​វត្ត​អារាម​លើ​ទួល​នោះ គេ​ហៅ​ភូមិ​ឬ​វត្ត​នោះ​ថា តាំង តាម​ឈ្មោះ​ដើម ដូច​ជា តាំងក្រសាំង, តាំងគោក, តាំងផ្លោច ជាដើម​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​យើង ។ ម. ព. ក្រាំង, ខ្នារ ៣ ន. , ព្នៀត, រលាំង, អង្គ ២ ន. (ព. បុ.)ទៀតផង ។