តុប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ប្រាសាទសាងដោយ ព្រះបាទជយវម៌្មទី៧ ចុងសតវត្សទី១៣ រចនាបថបាយ័ន ពុទ្ធសាសនា។