តុល្យ​ភាព

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) (ដូច​គ្នា​នឹង​តុល្យការ) ។