ត្មាត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ឈ្មោះ​សត្វ​ស្លាប​ធំ បរិភោគ​សាក​អសុភ​ជា​អាហារ; មាន​ពីរ​ប្រភេទ​គឺ ត្មាត​ភ្លើង មាឌ​ធំ​មាំ​ក្បាល​ក្រហម​ដូច​ភ្លើង, ត្មាត​ផេះ មាឌ​តូច​ជាង​ត្មាត​ភ្លើង​សម្បុរ​ប្រផេះ ។