ត្រ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ខារ​រវៃ​សរសៃ​អំបោះ​ជាដើម​ដោយ​កន្ត្រ ហើយរុំ​ដាក់​ព័ទ្ធ​បំពង់​ទុក​សម្រាប់​ត្បាញ : ត្រ​អំបោះ ។