ត្រពាំងផ្លុង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ឃុំនៃស្រុកពញាក្រែក
  2. ភូមិនៃឃុំភារីមានជ័យ
  3. ភូមិនៃឃុំដំណាក់វាំង
  4. ភូមិនៃឃុំក្រាំងម្កាក់
  5. ភូមិនៃឃុំជាច
  6. ភូមិនៃឃុំព្រៃឃ្នេស
  7. ភូមិនៃសង្កាត់បាទី
  8. ភូមិនៃឃុំដូង
  9. ភូមិនៃឃុំកុមាររាជា