ត្រពាំងស្នួល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំស្វាយស