ត្រែះ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) កឹះ, ចាប់​រះ​ខ្សែ​ចាប៉ី​ជាដើម : ត្រែ​ខ្សែ​ចាប៉ី, ត្រែ​ខ្សែ​តាខេ ។

( ន. ) ឈ្មោះ​ល្បែង​លេង​ដោយ​ខ្នាច់​, ដោយ​ចង្កឹះ ឬ​គ្រាប់​អ្វីៗ មាន​គ្រាប់​ពោត​ជាដើម : លេង​ត្រែះ ។