ទី១៤

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
 1. អតីតភូមិនៃឃុំកំពង់ចាម
 2. ភូមិនៃសង្កាត់កំពង់ចាម
 3. ភូមិនៃឃុំកោះសូទិន
 4. ភូមិនៃសង្កាត់ទន្លេបាសាក់
 5. ភូមិនៃសង្កាត់ផ្សារថ្មីទី៣
 6. ភូមិនៃសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលទី១
 7. ភូមិនៃសង្កាត់ស្រះចក
 8. ភូមិនៃសង្កាត់ទឹកល្អក់ទី១
 9. ភូមិនៃសង្កាត់បឹងកក់ទី១
 10. ភូមិនៃសង្កាត់បឹងកក់ទី២
 11. ភូមិនៃសង្កាត់ផ្សារដើមគ
 12. បឹងសាឡាង